नवी समिती निवडल्याचा नार्वेकरांचा दावा

Story Summary: 

नार्वेकरांनी दावा केलेले त्यांच्या अध्यक्षतेखालील जीसीएचे नवे कार्यकारी मंडळ. (छाया : प्रणव फोटो)