चांद्रयान – २ : आज पहाटे अवकाशात झेपावण्याआधी श्रीहरीकोटा तळावर सज्ज झालेले चांद्रयान.