ब्रेकिंग न्यूज़

या संकेतस्थळावरील मजकुरासंबंधी इशारा

नवप्रभेच्या या संकेतस्थळावरील अग्रलेख व इतर मजकूर पूर्वपरवानगीविना व्हाॅटस् अॅप, फेसबुक सारख्या सोशल मीडियावर उतरवून घेतला जात असल्याचे निदर्शनास आले आहे. या संकेतस्थळावरील कोणताही मजकूर संपादकांच्या पूर्वसंमतीविना उतरवून घेणे, नक्कल करणे, अन्यत्र पाठविणे आदी प्रयत्न केल्यास यापुढे कायदेशीर कारवाई केली जाईल याची कृपया नोंद घ्यावी.