अष्टमीनिमित्त काल नार्वे येथे आयोजित जत्रोत्सवात पालखीचे दर्शन घेताना भाविक.
अष्टमीनिमित्त काल नार्वे येथे आयोजित जत्रोत्सवात पालखीचे दर्शन घेताना भाविक. (छाया : विशांत)

अष्टमीनिमित्त काल नार्वे येथे आयोजित जत्रोत्सवात पालखीचे दर्शन घेताना भाविक.

Leave a Reply